Velkommen til Oslo bahá'í samfunn

Bahá'í-samfunnet i Oslo består av rundt 200 medlemmer, og er Norges største bahá’í-samfunn. Vi danner sammen med de andre samfunnene i Norge, og rundt om i de fleste land i verden, et romslig felleskap av verdensborgere - verdensborgere med bakgrunn fra nesten alle raser, kulturer, sosiale lag og religiøse opprinnelser.

Sitat fra bahá'í skriftene

Bahá'í Norge